kursy i szkolenia NOWY SĄCZ

Przygotowanie zawodowe Nowy Sącz

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła. Własny Ośrodek Szkolenia Zawodowego organizuje kursy i szkolenia. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiaty: Nowy Sącz – grodzki, nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański.

Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego. Zrzesza cechy rzemieślnicze z Gorlic, Nowego Sącza, Limanowej, Nowego Targu i Zakopanego oraz Spółdzielnię Rzemieślniczą w Gorlicach, w  których łącznie zrzeszonych jest ok. 1500 rzemieślników–przedsiębiorców, a spośród nich 900 prowadzi przygotowanie zawodowe w rzemiośle szkoląc ok. 1100 uczniów. Izba przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Rocznie tytuły zawodowe uzyskuje ok. 1100 osób. 

Izba prowadzi Branżową Szkołę I Stopnia dla pracowników młodocianych w Krynicy Zdroju.

medal

INFORMACJE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

PREZENTACJA FIRMY

znajduje się również w produkcie systemowym

związanym z regionalną aktywnością gospodarczą

Plan Miasta

lokalizacja:

Al. Wolności

NOWY SĄCZ

Pakiet Multiaktywny = Ogłoszenie promujące + Reklama Internetowa

Produkt Systemowy firmy Sport-Premium Sp. z o.o.

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Żółkiewskiego 18 - skr. poczt. 107
33-300 NOWY SĄCZ

18 443 66 69 443 66 89

www.izbarzem-ns.pl

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: OŚWIATA, KULTURA
Branże: KURSY, DOKSZTAŁCANIE
Podział branżowy: Kursy i szkolenia
Miejscowość: NOWY SĄCZ
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Słowa kluczowe: kursy i szkolenia NOWY SĄCZ, doskonalenie zawodowe NOWY SĄCZ, kształcenie praktyczne NOWY SĄCZ, egzaminy kwalifikacyjne NOWY SĄCZ, przedsiębiorczość NOWY SĄCZ, organizacja kursów NOWY SĄCZ